Varbergs Konsthall ligger i Kulturhuset Komedianten centralt i Varberg. Här visas årligen tre – fyra större utställningar med internationell och nationell samtidskonst. Utställningsprogrammet består av såväl separatutställningar som tematiska grupputställningar. Konsthallen producerar egna utställningar men samarbetar också med frilansande curatorer.

Varbergs konsthall strävar efter att på ett mångsidigt sätt presentera samtidskonstens olika fenomen, innehåll och uttrycksformer. I valet av utställningar, i planering och i genomförandet beaktar vi en jämn könsfördelning och olika målgruppgrupper, utan att pruta på att innehållet ska vara utmanande.

 

PRAKTISK INFORMATION OM KONSTHALLEN

Konsthallen består av ett stort ljust rum på 300 kvm, där ljusinsläppet kommer in från takets lanterniner samt från två sidofönster i norrläge. Bredvid finns ett mindre projektrum på 75 kvm samt en kreativ verkstad på 75 kvm.

Konsthallens arkitekt är Lars Gauffin, Nyréns Arkitektkontor, Stockholm. Han har skapat en konsthall med stor flexibilitet och som inbjuder till olika möjligheter.

 

UTSTÄLLNINGS- OCH PROJEKTFÖRSLAG

Varbergs Konsthall planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer inom samtidskonsten men tar även emot utställningsförslag på adressen konsthallen@varberg.se  (endast per e-post!). Förslaget ska innehålla en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida) och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.

Bilder

Vy av Varbergs Konsthall