Skollektion Gender Heart

Våra konstpedagoger ger skollektioner till årskurs 6-9 och gymnasium under utställningen Gender Heart. Utställningen pågår till 13 september – så boka även för första månaden efter skolstarten i höst.

Självklart är alla åldrar välkomna på egen hand med lärare under våra öppettider. Använd gärna lärarhandledningen: Att se och uppleva samtidskonst.

Skollektioner och lärarhandledningar är alltid utformade med grundskolans läroplan i åtanke. Vi arbetar med dialog och sätter elevens upplevelse i fokus. Vi kopplar gärna visningen till era specifika teman.

Skollektion GENDER HEART
9 maj – 13 september 

Årskurs 6-9:  45 minuter alternativt 90 minuter

I utställningen Gender Heart medverkar flera internationella konstnärer och syftet är att uppmärksamma och diskutera genusnormer.

Konstpedagogen berättar om de olika konstverken och problematiserar kring genusnormer, normkritik och politisk konst. Vi diskuterar hur könsrollerna påverkar våra liv och kroppar? Vad ser, tänker och känner vi i utställning­en? Vilka tekniker och material använder sig konstnärerna av? Vad har konstnären/konstnärerna inspire­rats av? Vilka frågor väcker verken? Lektionen bygger på att eleverna bidrar med sina tankar, åsikter och frågor.

Plats: Varbergs Konsthall

I höst ges även skollektioner under perioden 10 augusti-11 september, tisdag-torsdag förmiddag.