Skollektion, åk 7-gymn: Roland Persson MOTHER 23 januari-30 april 2016

Roland Perssons verk ställer oss inför de utsatta och utnyttjade och samtidigt inför det obändiga och levande i det överdådiga slöseri, som är naturens och människans. Naturen, som varken är ond eller god – den bara är – och där evolutionen gett människan ensam förmågan att reflektera, att göra skillnad på gott och ont, på liv och död och att hålla framtiden i sina händer.

Under lektionen diskuterar vi frågor kring vem människan är och vad hon på gott och ont är kapabel till. Vad händer när världsbilder kommer i konflikt med varandra? Vi reflekterar över oss själva och hur vi förhåller oss till världen, vad vi drömmer om och vad vi fruktar i mötet med andra människor.

Lektionerna anpassas efter årskurs och kan bokas både som 45 min visning eller 90 min visning + workshop.

Skollektionerna ska bokas minst två veckor i förväg.

Lärare och elever är också välkomna att själva besöka utställningen under konsthallens öppettider. Hör gärna av er om ni önskar ytterligare information inför besöket.

Boka här: