Biblioteket: Vi kan erbjuda biblioteksvisningar som lär eleverna att hitta i biblioteket.

Konsthallen: Vår konstpedagog ger skollektioner i anslutning till pågående utställning. Skollektioner och lärarhandledningar är alltid utformade med läroplanen i åtanke och kan knyta an till era specifika teman. Vi arbetar med dialog och sätter elevens upplevelse i fokus.

Boka ett besök på stadsbiblioteket

Boka visning/workshop på konsthallen

Praktisk information hittar du här