”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” Barnkonventionen artikel 13.

Kulturhuset Komedianten är ett utvidgat klassrum. En plats där barn och unga får tänka fritt, skapa, drömma och utvecklas. Vi ser kultur som en viktigt och självklar del i människors liv. I vårt kulturhus pågår estetiska läroprocesser hela tiden och ni är varmt välkomna att delta.

Vi erbjuder konsthallsvisningar, biblioteksvisningar, sagostunder, verkstäder med mera. Detta kan kombineras i olika paketlösningar – ni väljer själva! Besöket planeras utifrån elevernas behov, ålder och perspektiv och i dialog med er som pedagoger.

Arbetar ni i skolan med ett speciellt tema, eller vill ni fördjupa undervisningen med kulturella inslag så är ett besök på Kulturhuset Komedianten ett sätt att få nya infallsvinklar. Vill ni veta mer? Nyfikna på pågående utställningar? Vill ni att vi skall medverka på era föräldramöten eller personalmöten? Behöver ni hjälp att boka ett besök?

Kontakta oss

Praktisk information hittar du här