Erika Sjövall, Verksamhetsutvecklare
073-305 78 98
erika.sjowall@varberg.se

Samir Akdal, Projektutvecklare
072-155 61 88
samir.akdal@varberg.se