Besöksadress:

Engelbrektsgatan 7
432 41 VARBERG
0340–886 00
kultur@varberg.se

Postadress:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Varbergs Kommun
432 80 VARBERG

Personal:

Anna-Karin Albertsson, biblioteksenhetschef
0340-886 02, 073-200 26 79
anna-karin.albertsson@varberg.se

Lorenza Palmarini, biblioteksenhetschef
070-608 82 92
lorenza.palmarini@varberg.se

Sofie Brinkmo, enhetschef kultur
0340-887 77, 070-885 82 56
sofie.brinkmo@varberg.se

William Turner, kommunikatör
073-141 77 07
william.turner@varberg.se

Pär Andin, kommunikation biblioteken
0340-886 06, 073-303 95 11
par.andin@varberg.se

Cecilia Granström, samordnare IT bibliotek
076-854 02 43
cecilia.granstrom@varberg.se

Karin Pettersson, samordnare vuxen bibliotek
0340-889 29, 072-190 89 29
karin.pettersson@varberg.se

Jenny Elmén, samordnare barn bibliotek
0340-885 94, 070-243 71 11
jennie.elmen@varberg.se

Lisa Pedersen, arrangemangsproducent
072-151 61 96
lisa.pedersen@varberg.se

Sonny Enell, producent, scen och program barn
076-899 57 11
sonny.enell@varberg.se

Isabell Karlsson, koordinator event och bokning
073-334 32 92
isabell.karlsson@varberg.se