Barn- och ungdoms kulturfrågor:

Sonny Enell, producent scen och program barn
076- 899 57 11
sonny.enell@varberg.se

Jennie Elmén, samordnare barn- och ungdomsverksamheten bibliotek
0340-88594, 070-243 71 11
jennie.elmen@varberg.se