Information om utställningen: Ingrediens-er

Om konstnärerna

Kirsten Justesen
Kirsten Justesen är utbildad inom klassisk skulptur men hennes arbeten sträcker sig över olika konstformer; från kroppskonst till skulptur och installation. Justesen var en del av 1960-talets avantgardescen där hon blev en pionjär med sitt sätt att utgå från sin egen kropp som konstnärligt material. Genom att använda sig av sin egen kropp kunde Justesen själv vara både subjekt och objekt, den som ser och blir sedd, och därmed utmana den traditionellt manliga blicken och kvinnan som passivt objekt i konsthistorien.

Född 1943 i Danmark, bor och verkar i Köpenhamn. Utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn.  Har genomfört utställningar i Danmark och världen över sedan 60-talet. Medverkade bl. a i den viktiga feministiska utställningen WACK! Art and the Feminist Revolution, som visades på MOCA-PS1, 2007-08. Gästprofessor och föreläsare på konstskolor i Skandinavien, USA och Mellanöstern och arbetar aktivt med frågor om kvinnliga konstnärers rättigheter. Tilldelades Eckersbergmedaljen 1996 och Thorvaldsenmedaljen 2005. Finns representerad på bl. a Statens Museum for Kunst, Danmark, MAN Museum Anna Nordlander, Sverige, The National Museum of Women in the Arts, Washington DC.

Lilibeth Cuenca Rasmussen
Lilibeth Cuenca Rasmussens arbetar främst med performance men hennes arbeten sträcker sig över andra medium såsom video, fotografi, skulptur och installation. Hon har beskrivit sig själv som en levande skulptur som talar, sjunger, går in i olika roller och leker med invanda och stereotypa bilder. I sina performance använder sig Cuenca Rasmussen ofta av specialdesignade kostymer som bildar olika skal som hon förflyttar sig emellan, fysiskt och symboliskt. Hon utforskar rollspelet mellan det kvinnliga och det manliga, mellan olika sociokulturella normer, mellan det vanemässiga och exotiska. Hennes arbeten refererar till både konsthistoria och populärkultur.

Född 1970 i Manilla, Filippinerna. Flyttade till Danmark vid åtta års ålder, idag baserad i Köpenhamn. Utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Deltog i Venedigbiennalen 2011och har även medverkat i andra viktiga utställningar som Performa09, New York, 2008, Global Feminisms, Brooklyn Museum 2007 och In Transit, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 2007. Har haft flera separatutställningar genom åren, däribland kan nämnas Nikolaj Kunsthal, Köpenhamn och Röda Sten Konsthall, Göteborg, 2014. Docent på Konst- och Designhögskolan i Bergen. Finns representerad på bl. a Statens Museum for Kunst, Danmark, Malmö Konstmuseum, KIASMA, Helsingfors. Tilldelades Eckersbergsmedaljen 2008.

Jens Haaning
Jens Haanings arbeten kan beskrivas som aktioner eller interventioner som belyser sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället. Han har sedan 90-talet lyft frågor som rör migration och multikulturalism men hans arbeten sträcker sig också vidare och behandlar olika former av marginalisering i samhället. Vilka är innanför och utanför en social struktur? Hur bidrar vi själva till att forma och bevara strukturer och normer? Haanings arbeten får oss att reflektera kring olika verkligheter och den sociala och kulturella miljö vi lever i. I hans tidigare projekt har han bl. a gjort Europa exakt en m3 mindre och Afrika lika mycket större genom att gräva upp denna exakta volym jord från Europa och transportera den till Afrika. Han har också bytt ut vatten mellan Nord- och Sydkorea och fört in albanska duvor till Grekland. Trots att hans aktioner bryter mot lagar och förbud förblir verkligheten på ett poetiskt sätt densamma. Det är inte aktionerna i sig, utan lagar och gränser, som framstår som provocerande.

Född 1965 i Hoersholm, Danmark. Bor och arbetar i Köpenhamn. Utbildad vid Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn och Konstakademin i München. Har medverkat i en lång rad viktiga utställningar världen över som Documenta XI i Kassel, 2002 och 9:e Istanbulbiennalen. Separatutställningar på bl. a San Francisco Art Institute och IAC Institut d’art Contemporain, Villeurbanne. Har i Sverige visats på bl. a Moderna museet och Malmö konstmuseum. Finns representerad i offentliga samlingar, däribland Statens Museum for Kunst, Danmark, Migros Museum, Schweiz, Malmö konstmuseum. Har varit professor på Det Fynske Kunstakademi, Danmark samt Korea National University of Arts. Tilldelades Eckersbergsmedaljen 2007.

Larissa Sansour
Larissa Sansourbelyser aktuella politiskaförhållanden iMellanösterngenom olika uttryck såsom film, fotografi, installation. Hon använder sig av ett annorlunda perspektiv än den dokumentära form som används i t ex TV och nyhetsreportage för att kommentera politiska konflikter. Istället arbetar hon med fiktiva och konstruerade platser, en form av parallella universum. Genom dem menar Sansour att hon bättre kan beskriva det som faktiskt sker i verkligheten.

Född 1973 i Jerusalem. Bor och verkar idag i London. Har studerat på Byam Shaw i London, New York University och den Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn. Hennes arbeten har visats på kända biennaler som Istanbul, Busan och Liverpool samt på bl. a Tate Modern, London, Brooklyn Museum, New York, Centre Pompidou, Paris och Louisiana Museum of Contemporary Art, Danmark. I Sverige har Sansour ställt ut på Kulturhuset i Stockholm. Representerad av Lawrie Shabibi, Dubai, Sabrina Amrani, Madrid och Montoro12 Contemporary Art i Rom. Hennes filmer har även visats på flera filmfestivaler, som t.ex. Berlinale och Dubai International Film Festival.

Jacob Kirkegaard
Jacob Kirkegaard är ljudkonstnär och kompositör. Han väljer noggrant ut sina miljöer för att skapa ljudinspelningar som används i olika former av kompositioner eller som sätts samman med video och andra element till visuella och rumsliga installationer. Hans arbeten synliggör inte tidigare hörda ljudfenomen och presenterar själva lyssnandet som ett sätt att uppleva världen; att lyssna till det vi inte hör. Han har i sina tidigare projekt spelat in olika ljudmiljöer och fenomen såsom vibrationerna från underjordiska gejsrar, tomma rum i Tjernobyl och arktiska glaciärer.

Född 1975 i Danmark, bor och arbetar i Köpenhamn. Har studerat vid Academy of Media Arts, Köln och har presenterat sina verk på gallerier, museer och konserthallar världen över. Till dem kan nämnas MoMA New York, Louisiana, Danmark. Mori Art Museum i Tokyo, Japan. Har haft flera separatutställning genom åren, däribland Museet for Samtidskunst, Danmark 2015. Medverkade i A story Within a Story/Göteborgs Internationella Konstbiennal, 2015. I Europa representeras han av Galleri Tom Christoffersen och i USA/Asien av New Yorkbaserade Opalnest. Hans ljudverk finns utgivna på TOUCH, Important Records, VON Archives & Posh Isolation labels.

Ragnhild May
Ragnhild May utforskar fältet mellan bildkonst och musik och skapar synteser mellan ljud, performance och installation. Hon undersöker ljudet och dess fysiska relation till kroppen, hur det på ett nästan magiskt sätt påverkar oss både fysisk och psykiskt. Hennes verk tänjer på gränsen för vad som är fysiskt möjligt i mötet mellan kropp och instrument.

Född 1988 i Odense, Danmark. Residenskonstnär på International Studio & Curatorial Program (ISCP), New York, 2016. Har studerat vid Det Jyske Kunstakademi, Danmark och Konsthögskolan i Wien. Har ställt ut och genomfört performance på flera olika platser i Europa såsom Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museet for Samtidskunst i Roskilde och Künstlerhaus i Wien. Har även varit sam-curator för utställningen REVISIT på Overgaden Institut for Samtidskunst i Danmark.

Thomas Bang
Thomas Bang räknas till en av de mest betydelsefulla danska konstnärerna inom skulptur och installation och hans arbeten har påverkat och inspirerat flera generationer konstnärer. Med en bakgrund inom måleri började han arbeta med skulptur under slutet av 60-talet, en tid då skulpturbegreppet omformades och kom att innefatta nya material och förhållningssätt. Thomas Bangs skulpturer och installationer består av många olika material och sammansatta delar, ofta enkla och hämtade ur vardagen. Skilda delar hålls samman och kommunicerar med varandra och med utställningsrummet. Sträcker sig ibland över golv och väggar, drar in betraktaren i verket.

Född 1938 i Köpenhamn, flyttade som ung till USA. Bor och arbetar idag i närheten av Köpenhamn Utbildade sig vid Yale University och University of Southern California. Har haft flera separatutställningar samt deltagit i ett flertal viktiga utställningar i USA, Tyskland och Danmark sedan 60-talet. Medverkade i återöppnandet av den historiskt viktiga utställningen When Attitudes Become Form (Bern/London/Krefeld,1969) som visades på Fondazione Prada, Venedig, 2013. Professor vid University of Rochester 1970-91 och gästprofessor på bl. a Det Konglige Danske Kunstakademi, Köpenhamn. Har fått många priser och utmärkelser bl. a Carl Nielsen och Anne Marie-Carl Nielsens hederspris, 1992, Thorvaldsenmedaljen 2000. Finns representerad i offentliga samlingar däribland, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, Esbjerg Kunstmuseum, Tønder Kunstmuseum, Kunsthalle zu Kiel, Museum of Contemporary Art, Chicago.

Mer information: gallerikant.dk

Maiken Bent
Maiken Bent arbetar med skulptur och installation. Hennes arbeten innehåller spänningar och motsättningar mellan olika element, t ex kvinnligt och manligt, klatschigt och sterilt, lek och tvång, närvaro och frånvaro. Färgglada mönster och tyger, sönderklippta eller noggrant hopsydda, kan förenas med objekt såsom kedjor, krokar, remmar. Ibland lockande och förföriska samtidigt som de kan skapa obehag och föra tankarna till redskap för plåga och tortyr. Objekt, som vid närmare granskning är dysfunktionella i den form vi förväntar oss, men där funktionen istället ligger i deras förmåga att kommunicera med våra egna kroppar som betraktare. De skapar impulser och reaktioner.

Född 1980 i Århus, Danmark, bor och arbetar i Köpenhamn. Har studerat vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Har haft separatutställningar på bl. a KW, Berlin, Yves Klein Archives, Paris, Museet for Samtidskunst, Roskilde, SKMU, Kristiansand, New Galerie, Paris. Har även deltagit i flera grupputställningar i Danmark, Norge, USA, Italien. Till dem hör bl. a. Louisiana – Museum of Modern Art, Humlebæk, Kunsthall Oslo, Oslo, Den Frie, Center of Contemporay Art, Köpenhamn, Frutta, Rom, Andreas Huber, Wien, Rod Barton, London, On Stellar Rays, New York.

 

Missa inte:

Öppna visningar
Torsdag 26 maj, tisdagar 7 juni och 14 juni 14.00

Bebisvisningar
Tisdag 21 juni och 16 augusti 11.00-11.30
För dig med barn upp till 1,5 år

Öppen verkstad – Med kroppen som uttryck
Torsdagar 16 och 30 juni 13:00-16.00
Tillsammans tittar vi på utställningen och går sedan i n i verkstan och bygger egna skulpturer.
Ålder: från 4 år med vuxen eller från 8 år om du kommer själv.

Utställningen pågår till och med 4 september 2016