Utställningar

  • Evenemanget har varit.

Materiell Tanke

7 / 10 – 7 / 1 @ Varbergs Konsthall

Elina Autio, Laura Könönen, Nabb + Teeri, Josefina Nelimarkka, Antti Oikarinen, Sari Palosaari och Pia Sirén

Utställningen Materiell Tanke presenterar sju samtida finländska konstnärskap och för fram ett annorlunda sätt att se och uppleva konst. Istället för att aktivt försöka tolka och förstå vad ett konstverk är och vad det möjligen föreställer, vill utställningen visa att betraktaren kan fästa större uppmärksamhet vid hur verket är och hur det möjligen blivit som det är. Förutom verkets estetiska värde och betraktarens förståelse av innehållet är det lika betydelsefullt att sätta vikt vid själva tillverkningsprocessen och att möta det materiella och det processuella i verket; det vill säga hur verket har fått sin början samt hur det kan fortsätta att omvandlas genom hela utställningstiden genom olika materiella processer och möten med besökare.

Det mångsidiga urvalet av verk understryker hur betydelsefullt det är att förutom att se och tänka, också uppleva konst mera omfattande med hjälp av alla sinnen.

Curator: Kati Kivinen, konstvetare (FD) och curator, Kiasma Museum för nutida konst, Helsingfors.

 

The exhibition Material Thought showcases seven Finnish contemporary artisteries and proposes a different way of viewing and experiencing art. Instead of actively attempting to interpret and understand a work of art and what it might present, the spectator should pay more attention to what the work of art is like and how it may have ended up being what it is. In addition to the aesthetic valuation and understanding the content and meaning of the work of art, it is equally significant to pay attention to the material nature of the creation and encountering of the work as it is to its processuality, i.e. the way it started and how it continues to fulfil its essentialism and its functionality in the exhibition in front of the audience through various material processes and encounters.

The diverse selection of works underlines the importance of experiencing art in a more comprehensive and embodied way through all senses instead of bare perception and reflection.

Curator: Kati Kivinen, art historian (PhD) and curator, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki.


Pressbilder:

Antti Oikarinen, Triptyk, akryl på duk (Foto: Antti Oikarinen)
Elina Autio, Curio (Foto: Filippo Zambon)
Josefina Nelimarkka, Precession (screensaver) (Foto: Josefina Nelimarkka)
Laura Könönen, The Only One and All (Foto: Eemil Karila)
Nabb+Teeri, Transition Zone (Foto: Nabb+Teeri)
Pia Sirén, Peaks (Foto: Pia Sirén)
Sari Palosaari, It´s A Silent Agent Doing Its Thing, Foto: Kaisaleena Halinen

 

 

Detaljer

Börjar:
7 oktober, 2017
Slutar:
7 januari, 2018
Biljettinfo:
Fri entré
Event Categories:
, ,
Evenemangsetikett:
, ,

Plats

Varbergs Konsthall
Engelbrektsgatan 7, Varberg, 432 41 Sverige
Telefon:
0340-886 31
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

Arrangör

Varbergs Konsthall
Telefon:
0340-886 31
E-post:
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

DELA: