Utställningar

  • Evenemanget har varit.

Believers

12 / 1 – 12 / 5 @ Varbergs Konsthall

Nadine Byrne, Heman Chong, Cecilia Edefalk, Katarina Löström, Lea Porsager, Ulrika Sparre.

Stillhet och ro, vacker natur, ett stämningsfyllt rum under en högtid, möten med konst. Det finns mycket som får mig att uppleva ögonblick utöver det vanliga, stunder av andlighet. Det gör mig inte till en religiös person. Jag sällar mig till det stora antalet (västerländska) individer som inte tror på gud, men som gärna håller fast vid traditioner och riter som får mig att känna tillhörighet, trygghet och samvaro. Inom konsten har andlighet frodats i allt från medeltidens religiösa konst till 1900-talets abstrakta bilder med utgångspunkt i komplicerade musikaliska strukturer och teosofiska resonemang; formulerade och utvecklade av Vasilij Kandinsky och hans text Om det andliga i konsten (1912) och Rudolf Steiners antroposofiska konstteori. I nutid har den akademiska marxismens teoribildning kraftig påverkat den samtida konsten och andliga eller magiska aspekter har fått träda tillbaka för sociologiska, historiska och pseudovetenskapliga undersökningar, bland annat benämnda ”arkivkonst” eller ”social konst.” Det betyder inte att det andliga utforskandet i konsten har upphört att finnas till. Tvärtom fortsätter många konstnärer att söka sig tillbaka till de banbrytande idéerna från förra sekelskiftet. Idéer som också omfattar ockultismen med brittiska förgrundsgestalten Aleister Crowley i spetsen. Pendeln svänger när betraktaren blir mättad. Därmed inte sagt att intresset för det mystiska i konsten är ett uttryck för nyandlighet eller ens en reaktion på ett sekulariserat samhälle som sätter ekonomi, vetenskap eller politik i religionens plats. Även om tiden har ett betydande inflytande. Tiden vi befinner oss i definierar vilka uttryck tron tar sig och i vår tid står konflikten mellan två extremer i fokus – det profana och den religiösa fundamentalismen. Konflikten sätter fingret på samhällets välbefinnande och på vilket sätt det ska upprätthållas. En reaktion på det här är en alltmer individuellt anpassad tro, där inte minst internet har blivit en fristad för en personligt tolkad religion med egna riter och traditioner. För den vetgirige finns en uppsjö nu levande och döda tänkare som för diskussionen framåt, schweiziske filosofen Alain de Botton eller den berömde ateisten och författaren Christopher Hitchens, tänkare som Nietzsche och Kant eller varför inte läsa Koranen eller begrunda den idag, i tidens anda, alltmer uppmärksammade esoteoretiska målaren Hilma af Klint (1862-1944), för att nämna några vägar. Det som skiljer konstnärerna i Believers från gudsförnekarna såväl som från de religiösa är inte ett envetet sökande efter sanning eller fruktan för en värld i kollaps. Ideologiskt uttryckt strövar de i marker som är friare än så, de kopplar upp sig mot sitt eget vetande och mot sin tro, oberörda av om det är objektivt sant eller subjektivt anstruket. Vi räds inte domedagen tycks de säga, utan fascineras snarare av apokalypsen och frågar: Vad finns på andra sidan? Vad händer om vi gör på det här sättet? Drömmen om andra världar med nya regler och villkor lockar. Religiös tro, science fiction och New Age i ohelig allians. Jag känner igen fascinationen och minns mina egna, i dubbel bemärkelse, magiska upplevelser i mötet med litteraturen och filmen. Böckerna om Narnia eller Douglas Adams våghalsiga epos om Arthur Dent i serien Liftarens guide till galaxen. Dråpligt, våldsamt humoristiskt, fantasifullt och djupt tillfredställande blottades världen på hinsidan världens undergång. För att inte tala om filmerna – Alien(s), 2001, Stalker – och många fler. Idag självklara referenspunkter, men inte desto mindre avgörande och som i sin tur ledde vidare till bildkonstens värld och de ibland oroande, ibland lyckligt gränslösa tankeexperimenten. Konstnärerna i Believers manifesterar sin vetgirighet och längtan, de undersöker och förtröstar. De ger sig ut i andliga utsvävningar som jag tacksamt tar del av. Det är i mötet med deras arbeten min egen tro får näring.

Curator Frida Cornell

Utställningskatalog

Detaljer

Börjar:
12 januari, 2013 @ 12:00
Slutar:
12 maj, 2013 @ 17:00
Event Categories:
, ,
Evenemangsetikett:
, ,

Plats

Varbergs Konsthall
Engelbrektsgatan 7, Varberg, 432 41 Sverige
Telefon:
0340-886 31
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

Arrangör

Varbergs Konsthall
Telefon:
0340-886 31
E-post:
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

DELA: