Archive for november, 2019

Komediantens café öppnar 20 januari

Posted on: november 15th, 2019 by Hanna Eliasson

Nu är det klart att caféet i Kulturhuset Komedianten öppnar igen den 20 januari. Caféet kommer att drivas i kommunal regi som ett socialt projekt under ca 1 år.

Caféet på Kulturhuset Komedianten har varit tillfälligt stängt en tid sedan den externa entreprenören som drivit verksamheten sagt upp sitt avtal i förtid. I slutet av november stod det klart att caféet ska drivas i kommunal regi under ca 1 år. Under hösten har förberedelserna pågått för fullt samtidigt som delar av tillagningsytorna inne i caféet har renoverats. Renoveringsarbetet har tagit lite längre tid än beräknat, därför har öppningen försenats något.

Välkommen till Komediantens café

På Komediantens café kommer besökare att kunna köpa både frukost, fika och lunch. Caféet kommer att ha öppet vardagar 9-19, lördagar 9-16 och söndagar 12-16.

– Det känns jättebra att vi snart kan erbjuda kulturhusets besökare fika och mat igen, vi vet att det är många som har längtat efter att vi ska öppna, säger Erika Sjöwall, projektledare för verksamheten.

En chans att göra något bra

I samarbete med arbetsmarknadsenheten kommer Komediantens café att erbjuda praktikplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara personer med funktionsnedsättningar, nyanlända och unga.

– Vi såg en chans att göra något bra både för kulturhusets besökare och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. En praktikplats kan vara ett viktigt första steg in i arbetslivet, säger Erika Sjöwall.

En tillfällig lösning

Caféet på Kulturhuset Komedianten har varit tillfälligt stängt sen 4 november 2019. Detta till följd av att entreprenören, som drivit caféet, valt att säga upp sitt avtal med kommunen i förtid då de haft svårt att få lönsamhet i caféverksamheten. Den 20 november beslutade kultur- och fritidsnämnden att caféet ska drivas i kommunal regi under ca ett år medan kultur- och fritidsförvaltningen utreder om villkoren för att driva café i kulturhuset kan förbättras. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framtida extern entreprenör.

Caféet på kulturhuset tillfälligt stängt från 4 november

Posted on: november 3rd, 2019 by Hanna Eliasson

Caféet på Kulturhuset Komedianten kommer att vara tillfälligt stängt från och med 4 november 2019. Vi jobbar för att hitta både en kortsiktig och en långsiktig lösning för att åter kunna erbjuda fika och enklare förtäring till våra besökare.

Stängningen är en följd av att entreprenören, som drivit caféet, har valt att säga upp sitt avtal med kommunen i förtid då de haft svårt att få lönsamhet. Entreprenören kommer dock att fortsätta erbjuda pausservering i samband med föreställningar till och med december 2019.

Vi vet ännu inte när caféet kan öppna igen men siktar på att ha en temporär lösning på plats till början av december.

Parallellt arbetar vi med att se över villkoren för att driva caféet i hopp om att skapa goda förutsättningar för en ny leverantör som kan driva caféet på lång sikt. Under stängningen passar vi på att se över de renoveringsbehov som finns i köksdelen av caféet.

Vi ber våra besökare om överseende och återkommer med mer information så snart vi kan.