Archive for februari, 2017

Begränsad service på Stadsbiblioteket 12/2

Posted on: februari 6th, 2017 by Hanna Eliasson

Söndagen den 12 februari flyttas våra servrar. Detta innebär inskränkningar av olika slag.

  • Bua bibliotek kommer inte att vara tillgängligt
  • Utlån kommer att kunna ske enbart i Stadsbibliotekets expedition
  • Publika datorer kommer inte kunna bokas
  • Bibliotekets e-boktjänster kommer att ligga nere
  • varbergsbibliotek.se kommer inte att vara i funktion

 

Arbetet beräknas vara avslutat under kvällen.

/Varbergs Bibliotek