Visningar och pedagogik

Introduktion (lunchvisning)

av utställningen Plats utan namn ges tisdagar och lördagar kl 12.30.

 

Bebisvisningar

För dig med barn upp till 1,5 år, kl 11:00-11:30.

30/8, 11/10, 22/11, 20/12

teckning

Kurs för vuxna: Teckning med Krita och Kol

Under tre tillfällen får du möjlighet att lära dig grund­erna i teckning. Vi utgår från Knutte Westers utställning och tecknar dels ute i konsthallen och dels stilleben inne i konstverkstan. Du får pröva på olika sorters kritor och kol och hur du kan tänka för att få djup, volym och skapa kontraster i din bild. Kursen börjar med en visning av utställningen där vi samtalar om konsten för att skapa förståelse och ­inblick i en konstnärs arbete.

31 maj, 7 juni samt 8 juni, 13.00-15.00

Anmälan och frågor, maila till jenny.forsgren@varberg.se

Anmälan till konstpedagog Jenny Forsgren
Telefon: 070-453 71 97
Epost: jenny.forsgren@varberg.se

 

Öppen konstverkstad 20 juni – 6 augusti

tis-söndag 12:00 – 16:00

Intryck och avtryck. I Knutte Westers konst möter vi barn och deras berättelser. Han har arbetat tillsammans med barn på barnhem, på härbärgen och barn på flykt. Gemensamt delar de en längtan efter ett hem och ett bättre liv. Knutte Wester har gjutit av kroppsdelar på barnen och byggt ihop sina skulpturer av delarna. I sommarens konstverkstad kan barnen komma och lämna sitt avtryck på papper. Dessutom finns Längta-väggen. Här kan barnen skriva ner eller rita det de allra mest längtar efter.

Välkomna hela sommaren!

 

Skolvisningar

Lärarhandledning

I konstverkstan finns möjligheter för barn och ungdomar att praktiskt arbeta med utgångspunkt i den aktuella utställningen. Det kan vara ett sätt att försöka förstå en annan människa och en möjlighet att upptäcka nya uttryckssätt. En workshop föregås alltid av en visning för att ge barn och ungdomar förståelse för samtidskonst, dess betydelse i ett demokratiskt samhälle samt för att inspirera till det egna skapandet.

Visning anpassas efter ålder, ca 45 min

Visning + workshop, ca 90 min

Samtliga visningar och workshops går att få på lätt svenska och som syntolkade.

 

Privatperson/företag

Vet du om att du kan boka visning eller workshop på Varbergs konsthall? Välkomna att boka en visning eller workshop!

 

Kontakt

konsthallen@varberg.se

För frågor kring visningar och skollektioner, kontakta:
Jenny Forsgren, konstpedagog
070-453 71 97
jenny.forsgren@varberg.se