Visningar och pedagogik

Konstverkstan

I Konstverkstan finns skapande verksamhet för barn unga och vuxna. Med inspiration från aktuella utställningen erbjuder vi konstaktiviteter på egen hand där olika tekniker, uttryck och material utforskas.

Öppen konstverkstad är öppet lördagar och söndagar 12.00-15.00 under utställningsperioden. Med utgångspunkt i utställningen finns möjlighet att inspireras och jobba på egen hand med det material som finns framme.

På grund av Covid-19 är det färre platser än vanligt inne i konstverkstan. Vi ber om överseende med detta.

 


Sommar i konstverkstan

Konstworkshop: djur och spretiga monster


13 juni 12.00–15.00

Inspireras av Lovisa Ringborgs djur och drömvärldar och skulptera figurer i självtorkande lera. Leds av en konstpedagog. Drop-in, max 12 personer i konstverkstan. Ålder: från ca 5 år

 

Sommar i konstverkstan


23 juni –9 augusti 12.00–15.00

Inspireras av Lovisa Ringborgs utställning och gör magiska tärningar och drömfigurer i papper. Hela familjen kan skapa med material som ligger framme.

 

Konstworkshop: djur och spretiga monster


15 augusti 12.00 – 15.00

Inspireras av Lovisa Ringborgs djur och drömvärldar och skulptera figurer i självtorkande lera. Leds av en konstpedagog. Drop-in, max 12 personer i konstverkstan. Ålder: från ca 5 år

 


Skola

I konstverkstan finns möjligheter för barn och ungdomar att praktiskt arbeta med utgångspunkt i den aktuella utställningen. En konstworkshop föregås alltid av en visning för att ge barn och ungdomar förståelse för samtidskonst, dess betydelse i ett demokratiskt samhälle samt för att inspirera till det egna skapandet.

Boka visning/workshop: jenny.forsgren@varberg.se

Visning anpassas efter ålder, ca 45 min

Visning + konstworkshop, ca 90 min. Vi tittar på några av verken i utställningen och arbetar sedan i konstverkstan med ett eget projekt.