Innehåll med taggen varbergs föreläsningsförening

Föreläsning: Hur påverkar dina gener ditt liv? – Sant och falskt om genetik i vardagen

Föreläsare: Fil. dr. Jessica Abbott Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss […]

Föreläsning: Bland presidenter, kungligheter och andra kändisar

Föreläsare: Fotograf Hasse Persson Fotografen Hasse Persson var mellan åren 1967 och 1990 bosatt i New York med hela världen […]

Föreläsning: Katarina Jagellonica – 450 år

Föreläsare: Författare Eva Mattsson 2019 är det 450 år sedan som Katarina Jagellonica kröntes till drottning av Sverige år 1569 […]

Föreläsning: Om koloniträdgårdens historia

Föreläsare: Eva Roos Davidsson Via drömmen om paradiset på jorden och egen täppa. Över den krassa verkligheten med fattigdom och […]

Föreläsning: Värmland

Föreläsare: Bo Strömberg Följ Bo Strömberg på en resa genom det natursköna landskapet och möt stollig värmlandshumor, stora diktare och […]

Föreläsning: EU-valet 2019: vad betyder det för EU och EU:s utmaningar?

Föreläsare: Fil. dr Markus Johansson Markus Johansson är postdoktoral forskare vid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet. Hans postdok-projekt handlar […]

Föreläsning: Om synen på äldre och åldrandet i ett historiskt perspektiv

Föreläsare: Fil. dr. Ulrika Lagerlöf Nilsson Synen på äldre och åldrande skiftar ständigt och har alltid påverkats av samhällsutveckling och […]

Föreläsning: Gränslandet Ätrans dalgång

Föreläsare: Historiker & författare Sven Larsson Dalen blev en transportled mellan Hallandskusten och inlandet för idéer och varor, men också en […]

Föreläsning: Historiska kartor över Halland

Föreläsare: Pär Connelid De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt världsarv! I Halland finns ovanligt många […]