Innehåll med taggen change music festival

Change Music Festival: In Beethoven’s Shadow

Beethoven är i högsta grad närvarande i årets Change Music Festival och den ryska kompositören Dimitrij Sjostakovitj var mycket påverkad av honom.  Sjostakovitj har själv en framträdande roll i musikhistorien, inte minst […]

Change Music Festival – Beyond the notes I

Åke Holmquist diskuterar ikoniska moment, händelser och kompositörer från musikens historia.  Åke Holmquist är utbildad i Stockholm och Wien samt är filosofie doktor i modern historia. Holmquist innehade olika befattningar […]

Biljetter till Change Music Festival

Bilden av kammarmusik är ofta stereotyp. Ett elegant rum med tre, fyra djupt koncentrerade musiker. Som spelar gamla klassiska kompositörers […]