Innehåll med taggen bildningsresan

Bildningsresan: Hållbara garderober – INSTÄLLT!

  Från och med 29 mars har regeringen beslutat att förbjuda alla arrangemang som samlar fler än 50 personer. Detta […]

Bildningsresan: Hetare och blötare städer – inställt!

Med Sofia Thorsson, professor i naturgeografi, vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. I takt med den globala uppvärmningen förväntas värmeböljor […]

Bildningsresan: Jane Austens Stolthet och fördom

Med Maria Ehrenberg, anglofil, filosofie doktor i litteraturvetenskap och regionbibliotekarie i Halland. Våren 2020 sätter Teater Halland upp Jane Austens […]

Bildningsresan: Om konstnären Hilma af Klint

Med Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria och rektor vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet Hilma af Klints […]

Bildningsresan: Är vi alla klimatförnekare?

Martin Hultman från Chalmers pratar om världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse, som har Chalmers som bas. En viktig utgångspunkt […]

Bildningsresan: Smärtans Alkemister

Resiliens är ett relativt nytt forskningsområde som handlar om människans återhämtningsförmåga och möjligheter att leva ett gott och meningsfullt liv […]

Bildningsresan: Medvetandets Återkomst

Hur uppstår känslan av att finnas till ur ett stycke kött inuti skallen? Filosofer och hjärnforskare har käbblat om den […]