Innehåll med taggen bildningsresan

Bildningsresan: Är vi alla klimatförnekare?

Martin Hultman från Chalmers pratar om världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse, som har Chalmers som bas. En viktig utgångspunkt […]

Bildningsresan: Smärtans Alkemister

Resiliens är ett relativt nytt forskningsområde som handlar om människans återhämtningsförmåga och möjligheter att leva ett gott och meningsfullt liv […]

Bildningsresan: Medvetandets Återkomst

Hur uppstår känslan av att finnas till ur ett stycke kött inuti skallen? Filosofer och hjärnforskare har käbblat om den […]