Biblioteket: Vi kan erbjuda biblioteksvisningar som lär eleverna att hitta i biblioteket samt Bokprat som innebär ca 30-45 minuter av läsinspiration. En bibliotekarie ger eleverna tips på böcker, anpassade till ålder, läsnivå, intresse och önskemål från elever och lärare. Detta för att främja läslust. Skolbibliotekarien på din skola kan lägga upp ett besök här på kulturhuset Komedianten.

Konsthallen: Vår konstpedagog ger skollektioner i anslutning till pågående utställning. Skollektioner och lärarhandledningar är alltid utformade med läroplanen i åtanke och kan knyta an till era specifika teman. Vi arbetar med dialog och sätter elevens upplevelse i fokus.

Boka ett besök på stadsbiblioteket

Boka visning/workshop på konsthallen

Praktisk information hittar du här