Nycirkus, dans och teater – höstens scenprogram för barn är här!

Kom hit för en upplevelse utöver det vanliga! Allt vi arrangerar för barn upp till 18 år är gratis, både för dig som vuxen och för ditt barn. Höstens scenprogram innehåller såväl nycirkus som teater om kroppen, humor och dans.

 

Höstens program

Söndag 9/10 kl 11.00 & 13.00 Teater: Nasse hittar en stol 3-5 år
Lördag 29/10 kl 13.00 Nycirkus/Humor: Ka-pow 6-12 år
Måndag 31/10 kl 13.00 Teater: Muskler, magi och magkänsla 10-12 år
Fredag 18/11 kl 18.00 Nycirkus/Dans: And then…Och sen 5-12 år
Söndag 27/11 kl 11.00 & kl 13.00 Teater: Kanel och Kanin 2-6 år 

All verksamhet i Kulturhuset Komedianten för barn och unga utgår från FN:s barnkonvention Artikel 31

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet

 

Frågor?
Kontakta Barnkulturutvecklare Sofie Brinkmo
sofie.brinkmo@varberg.se

<< Visa alla notiser