Kulturarenor kraftsamlar kring klimatfrågan

Under våren 2020 samlas kommunens kulturarenor såsom bibliotek, konsthall och teater kring klimatfrågan. Det blir allt från barnteater om sopor till föreläsning med en professor i naturgeografi om hur uppvärmningen ger oss varmare och blötare städer.

Under våren 2020 kommer klimatfrågan att löpa som en röd tråd genom utbudet som kommunens kulturarenor erbjuder. Genom satsningen Klimatvår 2020 vill kulturverksamheten stimulera till reflektion och diskussion kring hur vi tillsammans kan röra oss mot ett hållbart samhälle. Satsningen kommer att märkas både i kulturhuset och på lokalbiblioteken runt om i kommunen.

– Vi ser det som en möjlighet att kunna lyfta detta viktiga ämne på ett positivt sätt genom kulturupplevelser. Biblioteket har dessutom ett särskilt uppdrag som arena för kunskapsbildning och ska verka för det demokratiska samhällets utveckling, säger Kajsa Åberg, projektledare.

Det blir bland annat bokcirkel om hållbarhet, barnkonsert om odling, workshop med klimatsmarta robotar, klädbytardagar, frö- och sticklingsbytardagar, tips om att hemestra i Varberg, föreläsning om bin och biodling och mycket mer.

Välkommen på kickoff lördag 11 januari

På lördag klockan 9.00 invigs satsningen i samband med en bokfrukost på kulturhuset. Det blir först ett kortare invigningstal av projektledaren och därefter livemusik av Peace & Dove som bjuder på både kända och helt nya sånger kring miljön. Programmet fortsätter sedan med boktips och högläsning ur böcker som alla knyter an till temat. Under invigningsdagen blir det också musikteaterföreställning om odling och återbruk samt sagostund med titeln Hej jorden!

Temasatsningen löper hela våren och avslutas med en final i samband med nationaldagsfirandet i Societetsparken den 6 juni.

Hela vårens program finns att läsa på http://kulturhusetkomedianten.se/arrangemang/klimatvar/

Satsningen Klimatvår 2020 bottnar i Varberg visar vägen, Varbergs kommuns inriktningar för hållbarhetsarbetet 2015-2025 (antogs av kommunfullmäktige 2014). I den står bland annat att Varberg ska vara ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet.

<< Visa alla notiser