Kontakt och bokningar gällande stadsbiblioteket

Jennie Elmén, samordnare barn och ungdomsverksamheten
0340-885 94
jennie.elmen@varberg.se

 

Kontakt och bokningar gällande konstpedagogik

Jenny Forsgren, konstpedagog
070-453 71 97
jenny.forsgren@varberg.se

 

Kontakt och bokningar gällande kultur i skola

Ida Thorén, Vik. producent kultur i skola
0340 882 56,
072 358 3819
ida.thoren@varberg.se