Kontakt och bokningar gällande stadsbiblioteket

Jennie Elmén, samordnare barn och ungdomsverksamheten
0340-885 94
070-243 71 11
jennie.elmen@varberg.se

Kontakt och bokningar gällande konstpedagogik

Jenny Forsgren, konstpedagog
070-453 71 97
jenny.forsgren@varberg.se

Kontakt och bokningar gällande kultur i skola

Sonny Enell, producent, scen och program barn
076-899 57 11
sonny.enell@varberg.se