Kontakt och bokningar gällande stadsbiblioteket

Jennie Elmén, samordnare barn och ungdomsverksamheten
0340-885 94
jennie.elmen@varberg.se

Kontakt och bokningar gällande konstpedagogik

Jenny Forsgren, konstpedagog
070-453 71 97
jenny.forsgren@varberg.se

Kontakt och bokningar gällande kultur i skola

Hanko Zell, kultursamordnare
0340-88256
0723-583819
hanko.zell@varberg.se