Besöksadress:

Engelbrektsgatan 7
432 41 VARBERG
0340-880 00
kultur@varberg.se

Postadress:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Varbergs Kommun
432 80 VARBERG

Personal:

Ingemar Arnesson, kulturchef,
0340 882 50, 0733 49 82 50,
ingemar.arnesson@varberg.se

Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef Stadsbiblioteket,
0340 886 02, 0732 00 26 79,
anna-karin.albertsson@varberg.se

Lorenza Palmarini, biträdande bibliotekschef,
0340 69 78 60, 0706 08 82 92
lorenza.palmarini@varberg.se

Sofie Brinkmo, tf. enhetschef allmänkultur/barnkulturutvecklare,
0340 887 77, 0708 85 82 56,
sofie.brinkmo@varberg.se

Pär Andin, ansvarig för kommunikation biblioteken,
0340 886 06, 073 303 95 11
par.andin@varberg.se

Hanko Zell, vikarierande producent kultur i skola
0340-88256
0723-583819
hanko.zell@varberg.se

Jenny Elmén, samordnare barn bibliotek,
0340 885 94, 0702 43 71 11,
jennie.elmen@varberg.se

Stefan Johansson, arrangemangsproducent, (tjänstledig)
0340 882 60, 0709 38 82 60
stefan.johansson@varberg.se

David Svanström, vikarierande arrangemangsproducent,
0738-564243
david.svanstrom@varberg.se

Mats Klingén, samordnare IT bibliotek,
0340 885 97, 0703 50 99 40
mats.klingen@varberg.se

Karin Pettersson, samordnare Stadsbiblioteket,
0340 889 29, 0721 90 89 29,
karin.pettersson@varberg.se