Besöksadress:

Engelbrektsgatan 7
432 41 VARBERG
0340–886 00
kultur@varberg.se

Postadress:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Varbergs Kommun
432 80 VARBERG

Personal:

Anna-Karin Albertsson, biblioteksenhetschef Stadsbiblioteket
0340 886 02, 0732 00 26 79,
anna-karin.albertsson@varberg.se

Lorenza Palmarini, biblioteksenhetschef Lokalbiblioteken och bokbussen
0340 69 78 60, 0706 08 82 92
lorenza.palmarini@varberg.se

Sofie Brinkmo, enhetschef kultur
0340 887 77, 0708 85 82 56,
sofie.brinkmo@varberg.se

Pär Andin, ansvarig för kommunikation biblioteken,
0340 886 06, 073 303 95 11
par.andin@varberg.se

Sonny Enell, arrangemangsproducent, Barn och unga
0768-995711
sonny.enell@varberg.se

Hanko Zell, kultursamordnare kultur i skola,
0340-88256
0723-583819
hanko.zell@varberg.se

Jenny Elmén, samordnare barn bibliotek,
0340 885 94, 0702 43 71 11,
jennie.elmen@varberg.se

Lisa Pedersen, arrangemangsproducent,
0721 516196
lisa.pedersen@varberg.se

Isabell Karlsson, arrangemangskoordinator
073-3343292
isabell.karlsson@varberg.se

Cecilia Granström, samordnare IT bibliotek,
0768 540243
cecilia.granstrom@varberg.se

Karin Pettersson, samordnare Stadsbiblioteket,
0340 889 29, 0721 90 89 29,
karin.pettersson@varberg.se