Barn- och ungdoms kulturfrågor:

Sofie Brinkmo, barnkulturutvecklare,
För frågor om föreställningar och lovprogram.
0340-88777
0708-85 82 56
sofie.brinkmo@varberg.se

Jennie Elmén, samordnare barn- och ungdomsverksamheten Varbergs bibliotek,
0340-88594
0702-437111
jennie.elmen@varberg.se

Hanko Zell, vikarierande producent kultur i skola
0340-88256
0723-583819
hanko.zell@varberg.se