Barn- och ungdoms kulturfrågor:

Sonny Enell, Arrangemangsproducent,
0768-995711
sonny.enell@varberg.se

Jennie Elmén, samordnare barn- och ungdomsverksamheten Varbergs bibliotek,
0340-88594
0702-437111
jennie.elmen@varberg.se

Hanko Zell, kultursamordnare kultur i skola
0340-88256
0723-583819
hanko.zell@varberg.se