Barn- och ungdoms kulturfrågor:

Sofie Brinkmo, barnkulturutvecklare,
För frågor om föreställningar och lovprogram.
0340 887 77,
0708 85 82 56
sofie.brinkmo@varberg.se

Jennie Elmén, samordnare barn- och ungdomsverksamheten Varbergs bibliotek,
0340 885 94
0702 43 71 11
jennie.elmen@varberg.se

Ida Thorén, Vik. producent kultur i skola
0340 882 56,
072 358 3819
ida.thoren@varberg.se