Komediantens café öppnar troligen i december

Nu är det klart att caféet på Kulturhuset Komedianten ska drivas av kommunen under en period. Vi siktar på att öppna i december.

På Komediantens café kommer du att kunna köpa både frukost, fika och lunch. Öppningsdagen är ännu inte bestämd, men öppettiderna är preliminärt satta till vardagar 9-19, lördagar 9-16 och söndagar 12-16.

– Vi är väldigt glada att vi hittade en lösning så pass snabbt. Vi vet att våra besökare uppskattar att kunna köpa fika och mat när de exempelvis sett en teaterföreställning, besökt en konstutställning eller lånat böcker, säger Anna-Karin Albertsson, enhetschef för stadsbiblioteket.

En chans för praktikanter


I samarbete med arbetsmarknadsenheten kommer Komediantens café att erbjuda praktikplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara personer med funktionsnedsättningar, nyanlända och unga.

– En praktikplats kan vara ett första avgörande steg för den som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ser detta som en chans att göra något riktigt bra både för kulturhusbesökarna, men även för personer som behöver få arbetslivserfarenhet, säger Erika Sjöwall som är utvecklare och ansvarig för uppstarten av caféet. 

En tillfällig lösning


Komediantens café är tänkt att drivas av kommunen under ca ett år. Parallellt utreds om villkoren för att driva café i kulturhuset kan förbättras. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framtida extern entreprenör. 

– Genom att driva caféet i egen regi under en övergångsperiod minimerar vi tiden utan caféverksamhet och får samtidigt värdefullt underlag som vi kan använda när vi går ut och upphandlar, säger Katarina Sundberg, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen. 

Resurser lånas från caféet på Rosenfred


För att lösa bemanningen kommer personalresurser att lånas in från kommunens café på Rosenfredsskolan som framöver enbart kommer att ha öppet vid speciella händelser och evenemang.

<< Visa alla notiser