Information med anledning av covid-19

Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19. Därför är samtliga kommunens mötesplatser och anläggningar för kultur, fritid och idrott stängda.

Detta innefattar även Kulturhuset Komedianten.

Mer information hittar du på www.varberg.se/corona

Nationella allmänna råd

Från och med 14 december gäller nationella råd för att minska smittspridning av covid-19. En sammanfattning av råden hittar du på www.varberg.se/corona. Du kan läsa råden i sin helhet på krisinformation.se.

Information about the new national regulations is available in six other languages besides Swedish at krisinformation.se.

Kulturhuset Komedianten
Alla kulturevenemang och aktiviteter som arrangeras av Varbergs kommun och av externa arrangörer på Kulturhuset Komedianten och Verbergs teater ställs in eller flyttas fram. Digitala alternativ kan bli aktuella. Varbergs konsthall och Komediantens café stängs under perioden.

Biljetter till arrangemang som ställts återbetalas. Kontakta arrangören för att få mer information och för återbetalning av biljett. Biljetter till arrangemang som flyttas fram fortsätter att vara giltiga vid det nya tillfället. Har du ytterligare frågor gällande arrangemang kan du kontakta kultur@varberg.se

Stadsbiblioteket

Från den 12 januari kan du besöka biblioteken för att hämta ut aviserade reservationer och använda dator för snabba och akuta ärenden.

Varbergs stadsbibliotek: måndag-fredag 13.00-19.00

Mer information och öppettider hittar ni här.

Om du har symptom eller är sjuk stanna hemma!

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. På varberg.se/corona hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer.