Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av att smittspridningen ökat gäller nu lokala allmänna råd i Varberg.

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, då Folkhälsomyndigheten förväntas komma med nationella råd inför jul och nyår.

Kulturhuset Komedianten
Alla kulturevenemang och aktiviteter som arrangeras av Varbergs kommun och av externa arrangörer på Kulturhuset Komedianten och Verbergs teater ställs in eller flyttas fram. Digitala alternativ kan bli aktuella. Varbergs konsthall och Komediantens café stängs under perioden.

Biljetter till arrangemang som ställts återbetalas. Kontakta arrangören för att få mer information och för återbetalning av biljett. Biljetter till arrangemang som flyttas fram fortsätter att vara giltiga vid det nya tillfället. Har du ytterligare frågor gällande arrangemang kan du kontakta kultur@varberg.se

Biblioteket är inte längre en mötesplats
Kommunens bibliotek bibehåller ordinarie öppettider men slutar att vara mötesplatser och det kommer därför inte att finnas några sittplatser. Låntagare uppmanas att i största möjliga mån nyttja bibliotekens digitala tjänster och att inte stanna i bibliotekets lokaler längre än nödvändigt. Hemkörning av böcker till personer i riskgrupp fortsätter som tidigare. Mer information kommer att publiceras på varbergsbibliotek.se

varberg.se/corona samlas information om hur kommunens verksamhet påverkas av covid-19. Du hittar också svar på ett antal vanliga frågor och länkar till ansvariga myndigheter

Var uppmärksam på att det förekommer spridning av falsk information. På varberg.se/corona hittar du korrekt information om situationen i Varberg, men tänk på att uppgifter snabbt kan bli inaktuella i samband med nya uppdateringar och rekommendationer.