Utställningar

  • Evenemanget har varit.

Still Burning

2 / 2 – 28 / 4 @ Varbergs Konsthall

Heba Y Amin, Anna Uddenberg, Lady Skollie, Åsa Jungnelius, Mary Maggic, Kristina Johansson, Nilbar Güreş, Sisters of Jam, Saadia Hussain

Politisk förändring, feministisk kamp och idéer om motstånd står i fokus när utställningen Still Burning presenteras på Varbergs konsthall. Med utgångspunkt i 100 år av kvinnlig rösträtt utforskar 10 nationella och internationella konstnärer, kvinnors liv ur ett globalt och lokalt perspektiv mellan åren 1919 – 2019. Genom ett 20-tal starka verk, nyproducerade såväl som inlånade från gallerister och samlare samt föremål från arkiv och samlingar, belyser utställningen kvinnans position i samhället då och nu.

Still Burning är ett större tematiskt utställnings- och researchprojekt om spåren av feminism bakåt i tiden och fram till idag med utgångspunkt i året 1919, då Sveriges riksdag antog en proposition om rösträtt för kvinnor i riksdagsval. Utifrån temat reflekterar medverkande konstnärer och konstnärsgrupp, nytänkande och radikala budskap i dialog med arkiv, livsberättelser och iscensättningar. Närvarande är referenser till 70-talets frigörelse, kolonialismens inverkan och uppgörelse mot patriarkala strukturer såväl som vad det betyder att vara kvinna. Tillsammans bildar de en spännande relief till den svenska och internationella utvecklingen såväl som till den feministiska samtidskonstens position idag.

För första gången i Sverige presenteras nya konstnärskap för en svensk publik med konstnärerna Lady Skollie och Mary Maggic. Speciellt för utställningen produceras också en platsspecifik muralmålning av storskaliga mått. Skiftningar med frågeställningar, estetiska avvägningar och materialval över de olika generationerna, visar tillsammans hur konstnärer arbetar och engageras för samhällsförändring såväl som hur yrkesrollen konstnär har förändrats över tid för kvinnor. Utställningen ger en inblick av både svenska och internationella konstnärskap som bidragit till att forma vår konsthistoria.

Titeln Still Burning beskriver ett tidsintervall på 100 år där det förflutna fortfarande är angeläget och synliggör de normer och värderingar som format och begränsat flickors, kvinnors och transpersoners livsvillkor. Likaså samtidens politiska klimat och attityd gentemot kvinnor med fokus på synliggörandet av motståndets mekanismer och förskjutning av makt och kontroll. Verken öppnar upp för möjliga ingångar till en fördjupad diskussion om konst, kön och genus såväl om framtida feministiska strategier om sexualitet och makt där publik bjuds in till reflektion och debatt.

Utställningen produceras av Varbergs konsthall och cureras av Giulia Casalini och Camilla Påhlsson. Casalini är baserad i London och Påhlsson arbetar som konstnärlig ledare för Varbergs konsthall. Värdefullt samarbete med Folkrörelsernas arkiv i norra Halland har bidragit med historisk kunskap om Varbergs kvinnorörelse såväl som om den lokala politiska organiseringen med flera betydande inlån från arkiv och samlingar. Till utställningen planeras även ett publikt program av föreläsningar och allmänna visningar som ger fördjupning av utställningens tematik och konst.


Pressbilder

1. Anna Uddenberg, Journey of Self Discovery, 2016. Färgfabriken, 2018, foto – Karin Björkquist

2. SOJ, Kate Millett_inherstudio

3. Heba Y Amin, Operation Sunken Sea, 2018

4. Nilbar Gures, Her vagina is in her hair; when I was a child, I wished to draw about patriarchalism, 2014, Courtesy Galerie Martin Janda Wien

5. Lady Skollie, They´ll suck you dry, beware, 2016

 

 

 

Detaljer

Börjar:
2 februari @ 13:30
Slutar:
28 april @ 16:00
Event Categories:
,
Evenemangsetikett:
,

Plats

Varbergs Konsthall
Engelbrektsgatan 7, Varberg, 432 41 Sverige
Telefon:
0340-886 31
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

Arrangör

Varbergs Konsthall
Telefon:
0340-886 31
E-post:
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

DELA: