INFORMATION – COVID-19!

Fredag 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021, detta för att minska spridningen av covid-19. Därför är samtliga kommunens mötesplatser och anläggningar för kultur, fritid och idrott stängda.

 

Detta innefattar även Kulturhuset Komedianten.

 

Mer information hittar du på: www.varberg.se/corona

 

STADSBIBLIOTEKET

Från den 12 januari kan du besöka biblioteken för att hämta ut aviserade reservationer och använda dator för snabba och akuta ärenden.

 

Varbergs stadsbibliotek: måndag-fredag 13.00-19.00

 

Mer information hittar du på: www.varbergsbibliotek.se